FILOZOFIE

Sebeléčba

 

„POMOZ SI SÁM, JINAK TI NEPOMŮŽE NIKDO“

Každá bytost chce být uznávána. Nezapomeň, pánem svého osudu jsi Ty a nikdo jiný.

Východiskem ze zdravotních, ale i životních problémů je začít léčit příčiny místo příznaků.

Nabízím Vám „průvodcovství“ na cestě hledání a léčení příčiny zdravotních i životních problémů

Vnucují se otázky:   Čím a kde začít?  Co vyléčit jako první?

Nemusí to být tělesný problém, může jít o problém psychický, pracovní, finanční nebo vztahový. Můžeme řešit i budoucí problém. Vaše duše v každém případě ví nejlépe co máte dělat, jen se ji naučíme naslouchat.  Musíte ji jen trpělivě dopřát sluchu a porozumět její řeči!!!

 Mohu Vám pomoci najít opět sama sebe, vzkřísit ve Vás své vlastní „já“, svou intuici. Pomocí své znovuvzkříšené intuice se naučíte sama nacházet řešení problémů všeho druhu, ať jde o vztahové, finanční, pracovní nebo tělesné problémy, či o schopnost být ve správný čas na správném místě.

Pokud nevíte kde a jak začít, mohu Vám pomoci v nalezení cesty pro zahájení sebeléčby.

Ve středu 9. září 2015 zahajuji nově provoz v centru Benešova, pokud budete mít zájem, můžete mě navštívit zde, nebo se se mnou domluvit na soukromém nebo kolektivním semináři.  Podrobněji viz zde.